MCHK Syd

Uppdaterad 2017-03-01

MCHK Syd är en lokalavdelning av Motorcykelhistoriska klubben, en rikstäckande ideell förening som bildades 1965 och har ca 4 000 medlemmar

 

Våra medlemmar arbetar med att bevara, renovera och hålla liv i gamla, originella eller unika motorcyklar. Vi bevarar deras kulturhistoria för att framhålla deras sociala, tekniska och ekonomiska betydelse i ett samhälle som vuxit fram i motorismens tidsålder. Vi håller ett rullande museum igång

 

Vi anordnar träffar och rallyn hela året om. Våra medlemmar hjälper de som har problem med renovering eller behöver information om sin motorcykel