MCHK Syd

Uppdaterad 2019-10-18

                                         Årsmötet den 14 Mars 2019

                             på Anderslövs Gästis
23 medlemmar kom för att följa och ta del i MCHK Syds framtid


En diskussion angående medlemsavgiften slutade med en höjning inför 2020 till 100kr för medlemmar med e-post  och till 150kr för utskick via brev och familjemedlemsavgiften landade på 80 kr


Revisionsberättelsen lästes upp av revisor

Mats Munklinde via högtalartelefon varpå styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018.


Styrelsen inför 2019 blev oförändrad med undantag av Lennart Svensson som avgick utan ersättare.


Till valberedningen valdes Ulf Bange och Johnny Thorsén med Joel Blomstrand som suppleant
Lennart Svensson avtackades efter drygt 15 år i styrelsen. Lennart är initiativtagaren till Ringsjö rundan och har även varit rallyledare för Skåne Rundt