MCHK Syd

Uppdaterad 2019-06-19Förteckning av anmälda till Skåne Rundt 2019.

Det har aldrig varit så många så tidigt och vi tror vi fyller alla platser även om det finns platser kvar

 

List of participants for Skåen rundt 2019.

Never before has so many applied so early and we believe we will be sold out even if there still is availability.