Vissa av de filmer som finns på denna sida är filmade med dubbel 8 smalfilmskamera utan ljud. Efter dubbel 8 kom Super 8 med något bättre bildkvalitet. Där efter gjorde videofilmerna sitt intåg med främst VHS formatet.

Det förekom även Super VHS som hade ännu lite bättre kvalitet än VHS. Efter VHS kom DVD med mycket bättre bildkvalitet och som sedan utvecklades till Full HD. I dag pratar vi om 4 K som ger ännu bättre kvalitet. Vad framtiden har med sig har jag ingen aning om. Det jag vet med säkerhet är att min syn blir sämre i takt med att inspelningstekniken blir bättre så dagens kvalitet kan jag inte tillgodogöra mig

Filmen blev kasserad på grund av extremt dålig kvalitet. Kamerorna fungerade inte, ljudet kom och gick. Efter drygt 30 år i min källare tog Lennart Olsson filmerna till Frankrike där man hade utrustning att redigera och återställa färger. Filmen blir allt bättre efterhand som dagen ljusnar


Vinterrally 2016

Vinterrally 2017