Skåne Rundt 2022

Skåne Rundt i samarbete med Borgeby Slott 2022.

 

Projektet, ett samarbete mellan ideell förening och företag, stöds av EU landsbygdsutveckling genom Leader Lundaland. Målet med projektet är ökat intresse för motorcykelns historia samt främja företagsamhet i Lundaland.

 

 

Den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling stödjer EU:s politik för landsbygdsutveckling. Varje land inom EU tar fram ett landsbygdsprogram som ska bidra till landsbygds-utveckling.

www.eufonder.se

 

 

Leader Lundaland arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar, företag och offentliga organisationer. Kommuner som omfattas är Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp och södra Eslöv.

www.leaderlundaland.se

 

 

Vinnare i årets rally!


Road book dag 1


Road book dag 2


: