Styrelsemöte 2015

Ca 35 medlemmar hade anammat inbjudan till årsmötet för att ta del av och forma klubbens framtid.


Klubben fick tre nya ledamöter Carl Gustav Olsson som axlade uppgiften som klubbens kassör. samt Pontus Andersson och

Joel Blomstrand


Joel Blomstrand är tredja generationen Blomstrand i klubben. Vi är några stycken som mins farfadern Carl Åke Blomstrand, den säckpipespelande medlemmen som körde Triumph Speed Twin med sidvagn från 1939.


Förutom sedvanlig ärtsoppa med pankakor fans det möjlighet att köpa lotter i ett boklotteri där böckerna var skänkta av  Leif Holms dödsbo.


Lennart Svensson berättade om det nya rally som heter Ringsjön Runt och riktar sig till lite yngre motorcyklar, minst 30 år gamla. ytterligare information om detta rally finns under kommande händelser.


Rune Hansson Meddelade att fiket i Smyge som har långa traditioner som träffpunkt under sommaren för MCHK Syd medlemmar öppnar den 25 mars och håller öppet till och med september. Det är på Onsdagskvällarna som vi har eget bord reserveratFolke Bäck vår ständige kassör under 8 år hade valt att avgå.

Här avtackas Folke av vår ordförande, Mats Munklinde, med ett av klubbens standar. Folke  lovade dock att inte helt försvinna utan vara behjälplig med lite mindre uppdrag


: